La botiga
Política de privacitat

REBOST ELS VILARS nacionalitat espanyola amb domicili a Os de Balaguer (Lleida), avinguda de Lleida nº 11, és titular del website www.rebostelsvilars.cat, i com a tal, els informa que per a fer ús d'alguns dels serveis telemàtics que els oferix el nostre portal web *online, així com per a facturar-li els serveis prestats i proporcionar-li les novetats comercials de la nostra empresa, és necessari que ens subministri determinats dades de caràcter personal, que en compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (15/1999), seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als nostres corresponents fitxers amb l'exclusiva finalitat de proporcionar-li els serveis oferts.

Consentiment i autorització al tractament automatitzat de les seves dades personals:

REBOST ELS VILARS, responsable dels fitxers, considera que en el moment que ens facilita les seves dades de caràcter personal a través dels diversos formularis que conté aquesta pàgina web o mitjançant correu electrònic, ens està atorgant la seva autorització i consentiment exprés per al tractament de les seves dades en els nostres fitxers informatitzats, si bé amb caràcter revocable i sense efectes retroactius, i accepta les presents polítiques de privadesa respecte a les seves dades, que seran tractats amb absoluta confidencialitat i complint totes les exigències legals recollides en la Llei Orgànica de Protecció de Dades i altra legislació aplicable. Les presents polítiques de privadesa es regeixen per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.

REBOST ELS VILARS, li informa que en cap cas està obligat a facilitar-nos les seves dades personals, i que aquests són els adequats, pertinents i estrictament necessaris per a complir amb la finalitat per la qual es recullen, no obstant això, aquests so imprescindibles per a proporcionar-li els serveis oferts, tots els camps són d'obligada resposta llevat de els ressenyats amb un asterisc (*).

La finalitat de la sol·licitud de dades personals a través de la nostra pàgina web no és altra que la de poder oferir-li tots els següents serveis:

  • La venda de tots els nostres productes per al consum.
  • Sol·licitar informació sobre qualsevol producte.
  • Facturació dels serveis prestats: sol·licitem les seves dades personals amb la finalitat de facturar el servei o serveis que ens contracti (Fitxer Clients).

REBOST ELS VILARS, es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers.

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació de les seves dades personals:

En qualsevol moment té dret a accedir gratuïtament als nostres fitxers automatitzats per a consultar les seves dades, rectificar-los si són erronis o han variat i cancel·lar-los si no desitja seguir incorporat a ells. Pot comunicar-nos el dret que desitgi exercir per escrit o personalment a la nostra botiga a Os de Balaguer (Lleida-Espanya), avinguda de Lleida nº 11, o en el correu electrònic info@rebostelsvilars.cat

REBOST ELS VILARS, li informa que les seves dades són tractats confidencialment i són utilitzats exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni vam comunicar a cap tercer les teves dades, tret que l'usuari ens ho autoritzi.

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzats, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat dels mateixos. Així mateix, ens certifica que tots les dades que Vè. ens facilita són certs, vigents i pertinents per a la finalitat per la qual els hi sol·licitem, i que els facilita per si mateix. Entenem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que REBOST ELS VILARS ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir.

La utilització de cookies en les nostres pàgines web tenen l'única finalitat d'interrelacionar les dades a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades. Les *cookies són uns fitxers que es guarden en el seu ordinador durant la visita a la pàgina web, però que són eliminats immediatament al tancar el navegador.

Garantia de Confidencialitat i Seguretat dels fitxers automatitzats:

REBOST ELS VILARS, en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les seves dades personals, els informa que ha adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per a salvaguardar la seguretat dels mateixos tal com exigeix el Reial decret 994/1999 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. Això no obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en internet no són inexpugnables.

REBOST ELS VILARS, pot modificar les presents polítiques de privadesa per a adaptar-les a les mesures legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, pel que exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d'aquesta Web.

Per a qualsevol qüestió respecte a les seves dades de caràcter personal, pot posar-se en contacte amb nosaltres en el telèfon 651 931 915, per escrit o personalment en l'adreça dalt indicada o en la base d'aquesta pàgina i a través de correu electrònic info@rebostelsvilars.cat

Avinguda de Lleida, 11, 25610 Os de Balaguer, Spain · Tel. 606 007 767 - 973 43 80 98